school

Mai és massa d’hora, ni massa tard 
per a aprendre l’anglès!

What’s the BIG idea?
La idea de la nostra escola és combinar les classes més tradicionals amb activitats lúdiques, utilitzant de forma intensiva l’anglès. D’aquesta manera l’anglès no només s’estudia, sino que es viu.  Creiem que la cultura no es pot separar de la llengua i pretenem que l’escola sigui un punt de trobada per conèixer la cultura anglosaxona i experimentar l’anglès d’una nova manera.

Els nostres professors ténen molta experiència ensenyant anglès a alumnes catalans. Saben els problemes més típics d’aquests alumnes i les millors estratègies per afrontar-los. Per poder oferir una atenció més personalitzada, totes les classes ténen un màxim de 8 alumnes. Ens adrecem a tota mena d’estudiants, des dels que inicien el seu aprenentatge fins als que es preparen per exàmens oficials, passant pels que busquen mantenir el seu nivell.