tarifes grup


Matrícula: 0 €
(pel curs 20/21)

hores per setmana
mensual
trimestral
anual
1
35 €
95 €
285 €
2
60 €
165 €
490 €
3
85 €
240 €
695 €


El preu de la matrícula no inclou llibres.
Les quotes anuals i trimestrals no inclouen el mes de setembre.
El preu per setembre es la meitat de la quota mensual.
Descompte familiar: un 10% per cada membre addicional de la mateixa família per la quota mensual.